Szukaj
  • Elzbieta Kwasek-Hortmanowicz

Vata-Kapha

W przypadku uzyskania wyników, wskazujących na dominujący charakter dwóch dosh: Vata i Kapha, jesteśmy typem o mieszanym, podwójnym charakterze. Obie doshe są diametralnie odmienne. Kiedy dokładnie przyjrzymy się obu doshom, dostrzeżemy pewne podobieństwa, które pozwolą na zbudowanie podstaw w celu zastosowania odpowiedniej diety. Kapha zbudowania z ziemi i wody, jest ciężka, wilgotna i zimna. Vata składająca się z powietrza i przestrzeni, jest lekka, sucha i zimna. Obok posiadania tej samej, zimnej natury, u obu doshy brakuje elementu ognia. Zatem, w celu zbilansowania zimnej natury obu dosh, należy do diety i jogi dodawać element ognia.

Większa ilość odpowiedzi Vata w stosunku do Kapha oznacza dominację głownie fizycznych cech Vata.

Osoby typu Vata-Kapha przeważnie są lekkie i szczupłe, mogą być drobnymi z natury. Osoby tego typu są zwykle stabilne i przewidywalne w działaniu (Kapha), choć mogą jednocześnie być nerwowe i lękliwe (cecha Vata). Po Kaphie dziedziczą często chęć oszczędzania. W porównaniu z Kapha zdecydowanie są bardziej otwarte na zmiany i mniej przywiązane do tradycji. Typ Vata-Kapha powinien spożywać umiarkowane posiłki o regularnych porach. Potrawy należy przyprawiać, ale jednocześnie zrezygnować ze spożywania mrożonek i ciężko strawnego jedzenia.

Typ Kapha-Vata to osoby wysportowane i bardziej wytrzymałe. Posiadają silniejszą budowę ciała i wolniejsze ruchy w porównaniu z czystym Vata. Brak im też zwykle energii wewnętrznej i entuzjazmu w działaniu. Cechuje je duże zrównoważenie osobowości, spokojne podejście do zdarzeń w otoczeniu. Podobnie do typu Vata-Kapha powinny spożywać regularne posiłki, lecz mniejsze porcje, gdyż mają skłonności do tycia (cecha Kapha).

Oba podtypy nie znoszą zimna.

Jak uprawiać jogę posiadając podwójną doshę Kapha-Vata/Vata-Kapha?

Ćwiczenia jogi powinny uwzględniać podwójny charakter doshy, a przede wszystkim wspólny mianownik dla Kaphy i Vaty, czyli brak ognia. Należy zatem stymulować rejon pępka (ogień) i jednocześnie uprawiać asany usuwające nadmiar Kaphy z organizmu w przypadku doshy Kapha-Vata. W przypadku doshy Vata-Kapha asany usuwające nadmiar Kapha powinny być wykonywane z umiarem. Każdą sesję powinna kończyć relaksacja w celu uspokojenia doshy Vata. Długość relaksu dostosowujemy do tego, czy jesteśmy bardziej Kapha-Vata, czy też Vata-Kapha. Szczególnie korzystne asany dla obu dosh zawarte są w opisie czystych typów Kapha i Vata. Doświadczony nauczyciel wskaże inne asany, kolejność ich wykonywania i czas trwania.

Osoby uprawiające pranayamę powinny zdecydowanie zasięgnąć porady dyplomowanego nauczyciela. Ilość, zakres i głębokość oddychania nie może być automatycznym połączeniem zalecanych oddechów dla czystych typów Kapha i Vata.

57 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Twoja Dosha

Vata

Pitta