Szukaj
  • Elzbieta Kwasek-Hortmanowicz

Vata-Pitta

W przypadku uzyskania wyników, wskazujących na dominujący charakter dwóch dosh: Vata i Pitta, jesteśmy typem o mieszanym, podwójnym charakterze. Dosha Vata zbudowana z powietrza i przestrzeni, jest lekka, sucha i zimna. Pitta składa się głównie z ognia, zawiera w sobie trochę wody, która daje lekką oleistość. W celu zachowania równowagi, zwracamy uwagę przede wszystkim na te cechy, które są wspólne dla obu dosh oraz na te, które różnią je od siebie. Vata i Pitta są lekkie z natury. Nie oznacza to, że ich lekkość składa się z tych samych elementów. Tworzy ją u obu dosh brak elementu ziemi. Stąd wysnuwamy wniosek, że bardziej ciężko strawna dieta lub wysoko kaloryczna o zawartości elementu ziemi najlepiej zrównoważy te dwie doshe.

Osoby o niezrównoważonych doshach Vata i Pitta posiadają lekką budowę (charakterystyczną dla obu dosh) oraz są ciepłe (cecha Pitty). Ich skóra ma skłonność do przesuszania się (cecha Vaty). Ich dieta powinna być ciężka, by zbilansować lekkość, zimna w celu poskromienia narastania gorąca oraz wilgotna lub oleista w celu zrównoważenia suchości.

Większa ilość odpowiedzi w zakresie typu Vata w stosunku do Pitta oznacza, że nasze cechy fizyczne mocniej określa Vata. Osoby typu Vata-Pitta przeważnie są szczupłe, ruchliwe, szybkie w działaniu i osądach, przyjazne, rozmowne, lecz jednocześnie bardziej przedsiębiorcze i bystre. Pitta wpływa też na większą stabilność oraz mniejsze napięcia fizyczne i psychiczne. W porównaniu z czystym typem Vata, osoby o doshy mieszanej mają lepsze trawienie i zdecydowanie są bardziej odporne na zimno.

Większa ilość Pitta w stosunku do Vata oznacza dominację cech Pitta. Osoby typu Pitta-Vata mają średnią budowę ciała, o muskulaturze bliższej czystemu typowi Pitta. Nadal szybko się poruszają, ale ich ruchy są bardziej skoordynowane. Są odporniejsze, bardziej wytrzymałe i w większości pewne siebie. Zdecydowanie są mniej wrażliwe niż Vata i Vata-Pitta, lecz mogą być przy tym bardziej agresywne i wybuchowe. Entuzjastycznie podchodzą do wyzwań dnia codziennego, choć potrafią być spięte i bezwzględne, co może być efektem odczuwania lęków i niepewności charakterystycznych dla czystego typu Vata. Ich trawienie jest bardziej prawidłowe niż typu Vata i Vata-Pitta.

Jak uprawiać jogę posiadając podwójną doshę Vata-Pitta/Pitta-Vata?

Należy zwrócić uwagę, że cechą wspólną obu podtypów doshy Vata-Pitta jest brak elementu ziemi. Stąd zalecane są pozycje budujące tę energię: asany stojące i siedzące. Ostrożnie należy podchodzić do doboru asan wychładzających w przypadku doshy Vata-Pitta oraz do doboru asan rozgrzewających w przypadku doshy Pitta-Vata. Nie znaczy to, że rezygnujemy z ich wykonywania. Odpowiedni dobór, kolejność i czas trwania wskaże nam doświadczony nauczyciel jogi. Relaksacja po każdej sesji powinna stanowić nierozłączną część praktyki. Asany zalecane dla czystych typów Vata i Pitta znajdziemy w ich charakterystyce.

Osoby uprawiające codziennie pranayamę skupić się powinny na równoważeniu energii wiatru i przestrzeni z energią ognia, a nie na eliminowaniu którejkolwiek z nich. Zalecam w tej sprawie zwrócić się do osoby z odpowiednim doświadczeniem i praktyką.

77 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Twoja Dosha

Vata

Pitta