Ważne Kwestie

Uwaga!

Każda nowa osoba rozpoczynająca praktykę jest zobowiązana do rozpoczęcia nauki w grupie wprowadzającej (nie dotyczy jogi kręgosłupa, tu można dołączyć w dowolnym momencie).

O przejściu do innej grupy decyduje nauczyciel. Od 1 czerwca każdego roku kalendarzowego wkraczamy w czas wakacyjny.
Do grupy możemy dołączyć dowolnego dnia miesiąca, ale tylko w przypadku wolnych miejsc. Na grafiku zaznaczone są wolne miejsca w grupach, gdzie limit już zdecydowanie się kończy.
Obuwie pozostawiamy tuż przy wejściu i poruszamy się po szkole boso lub w zmienionym obuwiu, ewentualnie w skarpetkach. Na zajęciach nosimy niekrępującą ruchów odzież (np. nieelastyczne legginsy, spodnie od dresów, koszulka bawełniana).

Odbiór zajęć

Jeśli udział w zajęciach nie zostanie odwołany, to wykupione zajęcia traktuje się jako odbyte i nie przysługuje prawo do ich odrobienia. Zajęcia odwołujemy smsem najpóźniej do godz. 12.00 w dniu sesji. W przypadku zajęć sobotnich – udział należy odwołać w piątek do godz. 17.00. Po odwołaniu zajęć przysługuje prawo do przedłużenia karnetu lub odrobienia w innym dniu (o ile będą wolne miejsca) w ilości w przypadku karnetu: 4 wejścia – 1 wejście, 8 i 12 wejść – 2 wejścia. Większa ilość nieobecności niż podana nie podlega odrobieniu.

Sesja wprowadzająca

- obowiązkowa przez minimum miesiąc dla osób rozpoczynających praktykę w Szkole Jogi Ajoga. Uczymy się na niej fundamentów podstawowych asan (pozycji) stojących, leżących i ustawiania ciała w pozycjach równoważnych. Udział w niej ułatwia wejście do grupy początkującej.

Grupa początkująca

– przeznaczona jest dla osób rozpoczynających praktykę jogi po obowiązkowym udziale w grupie wprowadzającej oraz dla tych, którzy pragną przypomnieć sobie podstawy wykonywania asan. O tym, kiedy zmieniamy grupę wprowadzającą na początkującą decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.

Grupa ogólna

- przeznaczona jest dla osób uprawiających jogę i znających podstawowe asany stojące, leżące i skręty. Służy ona pogłębianiu i rozwojowi praktyki.

Seniorzy

- sesja lecznicza przeznaczona jest dla osób znajdujących się na emeryturze, także studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia prowadzone są w sposób łagodny przy użyciu pomocy, by w pełni zapewnić komfort osobom z różnymi ograniczeniami. To sesja wspomagająca utrzymanie sprawności, trening równowagi i zawierająca ćwiczenia rehabilitacyjne, w tym do wykonywania profilaktycznie w domu w celu zapobiegania wystąpieniu dolegliwości. Mile widziane badania, ich opisy i zalecenia lekarskie.

Joga kręgosłupa

– sesja lecznicza, polecana jest wszystkim, którzy na co dzień odczuwają jego ból, spowodowany między innymi siedzącym trybem życia. Przeznaczona dla osób z dysfunkcjami kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego i obręczy biodrowej. Uczymy się ćwiczeń rehabilitacyjnych do wykonywania codziennie w domu w ramach profilaktyki, np. rwy kulszowej. Konieczne jest dostarczenie wyników przeprowadzonych badań, zdjęć RTG, USG i ich opisów. Mile widziane zalecenie lekarskie.